Kirjoittajat

Joonas Sojakka
Hanna Räty
Ilmari Pellikka
Jemo Kettunen
Kasper Kotisaari
Inka Niska
Antti Vuorenmaa
Jukka Haarma
Amos Vasanto
Mikko Aaltio
Ella Ossi
Anni Saari
Daniel Pajunen
Jaakko Kiuru
Ville Hartikainen
Sami Sankilampi
Ville Verkkapuro
Aino Vähäpesola / Tasa-arvovastaava
Pietari Pyykönen / co-founder
Teppo Vapaus / Päätoimittaja, founder

Toimitussihteerit

Tuukka Tuomasjukka
Hanna Räty
Mikko Aaltio
Aino Vähäpesola

Valokuvaajat

Ida Stenros
Kaisa Sojakka
Anni Porrasmäki
Anu Leppäharju
Sofia Mänttäri
Rami Marjamäki
Elina Ylisoivio
Jami Hellman
Pietari Purovaara
Juste
Tero Ahonen

Sivusto

Tero Ahonen

Hae kirjoittajaksi tai kuvaajaksi

Laita vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen teppo.vapaus@gmail.com

Ota yhteyttä

Teppo Vapaus / Päätoimittaja, perustaja
teppo.vapaus@gmail.com
044 3126 131

Pietari Pyykönen / Tuottaja
pietari@isthisart.fi
040 7611 203

Kummit

  • Arto Tuunela

  • Samuli Putro

  • Jonna Tervomaa

  • Olavi Uusivirta

  • Juhani Merimaa

  • Ringa Manner

  • Henrik Illikainen

  • Pyhimys

  • Ellinoora

Kumppanit